A A A

Zápis dětí do MŠ

Zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do mateřské školy na Den otevřených dveří dne 23.4.2019 v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 16,30 hodin. Můžete se také Vy, i Vaše děti seznámit s prostředím naší mateřské školy, výchovným programem a dalšími aktivitami, které jsou pro Vaše děti připraveny. Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si ihned, případně v dalších dnech vyzvednout přihlášku.

 


Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12
Praha 4 - Libuš, tel. 241 471 378

Výdej přihlášek:
2.5. - 6. 5. 2019


Příjem přihlášek:
13. a 14. května 2019 v době od 13 do 17 hodin
Přineste, prosím, řádně vyplněnou přihlášku s podpisy obou rodičů, vyjádřením lékaře a doklad o datu narození dítěte.

Žádost o přijetí můžete podat osobně v mateřské škole, doručit poštou nebo osobní datovou schránkou v termínu zápisu tj do 14.5.2019 do 17,00. Na pozdější podání nebude brán zřetel. 4.6. 2019 si mohou zákonní zástupci osobně přebírat rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte od 7 00 do 12,00 v ředitelně školy. Přijďte, prosím, v tento den nebo v dalších dnech do 7.6.2019 podepsat souhlas s přijetím Vašeho dítěte. Zároveň Vám předáme vše potřebné (informace, tiskopisy atd.), které jsou potřebné pro nástup dítěte v září 2019 do naší mateřské školy.

 

 

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha - Libuš, tel. 241 471 378


ZÁPIS DO MŠ LOJOVICKÉ
se koná od 2.5.2019 do 6.5.2019

Den otevřených dveří - 23.4.2019 od 8,00 -10,00 a od 15,00 -16,30
Hrací dopoledne – 26.4. 2019  třída Sluníčko  od 9,00 - 11,00

AKTIVITY A KROUŽKY
plavání, sportovní kroužek, lyžování, tenis, keramika, výtvarný kroužek, účast ve výtvarných soutěžích, divadelní představení, účast na vystoupeních, dle zájmu dětí se vyučuje velmi kvalitně angličtina

Klub předškoláka - ekologické vycházky, vlastivědné vycházky - poznávání Prahy, Škola před školou - přímá práce  s předškoláky, výtvarný kroužek, TV v tělocvičně

Doporučujeme

Vstup do školky je pro dítě první velkou změnou v jeho životě. Najednou už s ním nebudete celý den, bude muset poslouchat cizí autoritu a dělit se o hračky se svými vrstevníky. Ale nebojte se! Zvykly si jiné děti, zvykne si i vaše ratolest. Našim cílem je, aby adaptační období (zkušební doba-nejdéle tří měsíce viz. vyhláška 35/92 Sb.) sloužící k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do MŠ.

1.dny v MŠ neuspěchejte. Jde nám především o spokojené dítě. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si domluví rodiče s učitelkami na třídě individuální průběh adaptace. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám při nástupu do mateřské školy, ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebe důvěru.

 
[CNW:Counter]