A A A

Spolupráce s rodičí

Abychom dosáhli porozumění rodičů s mateřskou školou, snažíme se o komplexní spolupráci s rodiči. Prosíme Vás, abyste věnovali svůj čas a podíleli se na práci s Vašimi dětmi a spolupracovali s námi ve všech oblastech. Pro lepší vzájemnou informovanost jsme zvolili i tyto formy:

 

 • Informační dotazník pro rodiče před nástupem dítěte do školky. Skupinový večer rodičů - jednotlivé skupiny rodičů dle tříd se sejdou k informaci a poznání
 • Nástěnky v šatně - informace o akcích, výchovné plány, inf.. o stravování atp. Ind. rozhovory s učitelkami - po domluvě.
 • Seznámením se Školním vzdělávacím a Třídním vzdělávacím programem

 

Milí rodiče, svěřili jste mateřské škole své dítě. Jistě máte zájem o to, aby prostředí i výchovná práce v mateřské škole byla co nejlepší. To je jistě i velkou motivací pro Vás, abyste se do činnosti mat. školy aktivně zapojili. Nabízíme vám další možnosti pro vaši aktivitu:

 

 • uvítáme všechny vaše návrhy pro práci jak v oblasti výchovné, tak materiální
 • náměty pro různé akce, výlety, exkurze
 • Vaši vlastní účast a pomoc při všech činnostech školy, i při denní práci s dětmi
 • pomoc s výrobou různých doplňků ke hrám, s opravou hraček atp..
 • s vyhledáváním vhodných firem ať už pro služby, opravy , či nákupy
 • dopravu nákupů vaším automobilem
 • zbytky různého materiálu (např. papír, textil, kůže atp.
 • rozmnožování tiskopisů, grafických listů pro děti
 • jistě se všichni zúčastníte společného úklidu naší zahrady, aby si v ní děti mohly bezpečně hrát
 • věříme také, že rodiče podnikatelé, nebo rodiče zaměstnanci, kteří přesvědčí své šéfy, budou sponzory naší mat. školy a tím značně přispějí ke zlepšení prostředí dětí - darovací smlouvy jsou připraveny u ředitelky školy

 

Závěrem dovolte několik rad.
Zvolte i doma pro své dítě pravidelný režim dne , aby vhodně navazoval na mateřskou školu. Věnujte svému dítěti svůj čas denně. Ať už ke společné hře, práci, vyprávění, četbě, nezapomínejte dětem a s dětmi zpívat!
Nehovořte nikdy hanlivě před svým dítětem o mateřské škole a jejích zaměstnancích. Přijďte to říci nám. Jedině tak máte možnost nápravy.
Účastněte se s celou rodinou všech akcí, které se vztahují k výchově Vašeho dítěte, nebo na nichž má Vaše dítě svou účast .

 

Těšíme se na Vaše děti , na Vás a naši vzájemnou, dobrou spolupráci

ředitelka mateřské školy Ivana Sýkorová  a všichni zaměstnanci školy

 
[CNW:Counter]