A A A

Odhlášení stravy

Odhlášení stravy: Je možné DEN PŘEDEM do 13,00 hodin, v pondělí do 8,00 hodin.

Odhlásit stravu lze osobně učitelce ve třídě, telefonicky na tel.čísle 241 471 378 nebo na slunicko.mslojovicka@seznam.cz , kyticka.mslojovicka@seznam.cz , ctyrlistek.mslojovicka@seznam.cz ,

sykorova.mslojovicka@seznam.cz . Pokud Vám lépe vyhovuje SMS zpráva využijte 723 532 055.  Za dítě takto neomluvené

bude účtováno stravné. V případě neočekávané nemoci je možno vyzvednout oběd pouze

v první den nemoci od 11,00-11,15 hod. ve školní jídelně (do přinesených nádob).

 
[CNW:Counter]