A A A

Kriteria přijetí do MŠ

 

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 - Libuš

Zápis do MŠ od 2.5. 2019 do 6.5.2019

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Lojovická na školní rok 2019/2020
K povinnému předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( § 34, odst. 4, § 179, odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., školský zákon ), tudíž i děti, kterým byl povolen odklad školní docházky. Rodič má možnost i jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dle §34b - individuální vzdělávání dítěte.
Do mateřské školy jsou dále přednostně přijímány děti, které dovršily věku čtyř a tří let k 31.8.. Děti jsou přijímány k celodenní docházce. Výše základní částky za předškolní vzdělávání, pro školní rok 2019/2020 bude ve výši 779,- Kč měsíčně. Děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání školné nehradí. Spádovost MŠ Lojovická je pro děti s trvalým bydlištěm Praha - Libuš, Písnice. Aktuální počet volných míst pro školní rok 2019/2020 je: 16

Děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha - Libuš, Písnice  jsou přijímány do MŠ Lojovická s ohledem na spádovost a následující kritéria, která vyjadřují stupeň priority :
  1. přednostně děti předškolního věku, tedy pětileté k 31.8. a děti s povoleným odkladem školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání - § 34a školského zákona
  2. přednostně děti věku 4 let k 31.8.
  3. děti ve věku 3 let k 31.8.

Žádost je možno odevzdat osobně v Mateřské škole Lojovická, doručit poštou nebo zaslat do datové schránky v termínu zápisu, tj do 14.5.2019 do 17,00. Na pozdější doručení nebude brán zřetel.

 
[CNW:Counter]