A A A

Akce MŠ

AKCE NA DUBEN 2019


Prosíme a děkujeme, že nám pomůžete zvelebit školní zahradu, dle počasí, v termínu bližší info u paní školnice Jiřinky a paní učitelky Dany

Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí

2.4. kdo má zájem zaplatit na duben školné a stravné v hotovosti má možnost v úterý

mezi 7 a 9 hodinou ve Čtyřlístku

 

3.4. pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od 14,55 do

15,25 ve čtyřlístku

3.4. Klub předškoláků – pro předškoláky – Vlastivědná vycházka – Divadlo S+H, divadelní představení Hurvínek mezi osly, cena 140,- Kč, odchod v 8,30, jedeme MHD, zajišťuje paní uč Dana

 

4.4. tělocvična v ZŠ Smolkova pro předškoláky

 

9.4. akce ke Dni Země – Aby bylo na Libuši milo – od 9,00 písničkový pořad Vanda Standa a mezi 15,00 až 16,30 vv dílnička ve třídě Kytička pro rodiče a jejich děti- velikonoční tvoření

 

10.4. keramika zajišťuje paní učitelka Bumbalová

 

11.4. pro předškoláky – Návštěva v ZŠ Meteorologická, odchod z MŠ 9,15

 

17.4. pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od 14,55 do

15,25 ve čtyřlístku

23.4. Zápis - Zahájení výdeje přihlášek do MŠ na školní rok 2019/2020 – Den otevřených dveří od 8,00 – 10,00 a od 15,00 do 16,30

24.4. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

25.4. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

 

26.4. Zápis - Akce k zápisu dětí do MŠ – Hrací dopoledne třída Sluníčko 9,00 – 11,00

26.4. divadlo v MŠ od 9,30 - O Budulínkovi

 

29.4. Čarodějnice v MŠ / od 10,00 na zahradě – čarodějnické přestrojení vítáno

 

30.4. Den Země MŠ Lojovická od 10,00 na zahradě Lojovická – hmyzí domeček – akci finančně zajišťuje MČ Praha Libuš – zajišťuje paní uč. Katka

 

 

 

 

Ve čtvrtek 18. dubna jsou velikonoční prázdniny – omezený provoz /třídy spojeny/, prosíme, nahlaste docházku na tento den ve třídě.

 

 

Upozornění :

13.5., 14.5.Zápis - odevzdávání vyplněných žádostí o přijetí do MŠ na rok 2019/2020 od 13,00 – 17,00

 

 

 

AKCE NA BŘEZEN 2019

Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí


4.3. kdo má zájem zaplatit za březen školné a stravné v hotovosti má možnost v pondělí mezi 7 a 9 hodinou ve Čtyřlístku

 

5.3., 6.3. čtení před odpoledním odpočinkem s rodinami dětí od 12,30

podpora a rozvoj čtenářství - srdečně Vás zveme, milí rodinní příslušníci dětí, k četbě pohádky před odpočíváním

 

6.3. keramika zajišťuje paní učitelka Bumbalová

6.3. Klub předškoláků – pro předškoláky Škola před školou – Klub předškoláků od 14,55 do 15,25 ve Čtyřlístku

 

7.3. Klub předškoláků pro předškoláky tělocvična v ZŠ Smolkova, zajišťují paní učitelky ze Sluníčka, s sebou: batoh, pití, pohodlné oblečení na cvičení, boty se světlou podrážkou

 

13.3. Klub předškoláků - Vlastivědná vycházka – výstava amerického studia Pixar, světové špičky animované tvorby např – Rebelka, Příběh hraček, Život brouka, Hledá se Nemo, Úžasňákovi, … jedeme MHD, odchod z MŠ v 8,30, cena – 0,- / sponzorováno, s sebou pití a batoh, zajišťuje paní uč Dana

 

20.3. Akce pro výletníky Letiště Václava Havla. Přihlášené děti odjíždí autobusem od školky v 7,45. Svačinu dostanou s sebou ze školky a na oběd se vrací zpět do školky kolem 12,00. S sebou batoh, pití

 

20.3. Klub předškoláků – pro předškoláky Škola před školou – 14,55 – 15,25 zajišťují paní učitelky Dana a Maruška

21.3. Klub předškoláků - Eko vycházka - v MŠ, EC Koniklec - Žilo bylo jedno město, ekologický výukový program zaměřený na klimatické změny, cena 55/ dítě, uhraďte ve své třídě, zajišťuje paní uč Katka

 

22.3. od 9,00 divadlo v MŠ – Povídání o sluníčku

 

27.3. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

28.3. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

 

 

 

AKCE NA ÚNOR 2019


Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí

 

1.2. PÁTEK - Pololetní prázdniny - provoz omezen, nahlaste, prosím, docházku dítěte na své třídě

 

4.2. kdo má zájem zaplatit za únor školné a stravné v hotovosti má možnost v pondělí

mezi 7 a 9 hodinou ve Čtyřlístku

 

6.2. keramika, zajišťuje paní učitelka Dáša, odchod z MŠ v 9,20

6.2. Klub předškoláků – pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od

14,55 do 15,25 ve čtyřlístku

 

7.2. Klub předškoláků – pro předškoláky – EKO- odchod z MŠ v 8,00 – Toulcův dvůr – Máme rádi zvířata – seznámíme se s různými druhy zvířat a péčí o ně, nakonec se podíváme do zookoutku, cena 80,-/ dítě, zajišťuje paní uč. Černá

 

8.2. divadlo v MŠ od 9,00 – Princezna a drak

 

11.2. - 15.2. Jarní prázdniny – prosíme, ve své třídě Vaše dítě přihlaste či odhlaste z docházky pro tyto dny, provoz bude omezen

 

20.2. Klub předškoláků – pro předškoláky - Vlastivědná vycházka – Muzeum Hl. města Prahy – Podskalská Celnice na Výtoni / Jak ploul strejda František /pořad o vorařství, cena 60,- Kč/dítě, odchod z MŠ 9,00, jedeme MHD zajišťuje paní uč. Fáberová

 

20.2. Klub předškoláků – pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od

14,55 do 15,25 ve čtyřlístku

 

21.2. Karneval ve školce s Inkou Rybářovou od 9,00 – připravte, prosím, dětem masky

 

21.2. POZVÁNÍ od 15,30 ve tř Kytička – beseda o školní zralosti pro rodiče předškoláků s psycholožkou z PPP a panem ředitelem ZŠ Meteorologická – setkání se uskuteční v rámci projektu Pól růstu zajišťuje paní uč Maruška a Jiřinka

 

27.2. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

28.2. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

 

 

1.2., 11.2. - 15.2. 2019 Pololetní a Jarní prázdniny – prosíme, ve své třídě Vaše dítě přihlaste či odhlaste z docházky pro tyto dny, provoz bude omezen.

 

 

 

Pozvánka na odborně zaměřená setkávání

a spolupráce s rodiči dětí ve školce

Zaměření: Principy otevřené školy

Školka jako místo setkávání

v rámci projektu OP Praha - pól růstu ČR, Výzva pro Prahu 28

registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/17 045/0000665

název projektu: Inkluze v MŠ Lojovická

název příjemce podpory: Mateřská škola Lojovická

 

Vážení rodiče, pedagogové, přátelé školy

 

v rámci projektu OP Praha pól růstu ČR, Výzva pro Prahu 28 si Vám dovolujeme nabídnout odborně zaměřené setkání v Mateřské škole Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 Libuš. Toto setkání je určeno pro rodiče dětí, pedagogy mateřských škol, asistenty pedagoga a školní asistenty. Jde nám především o hledání inspirace, výměnu zkušeností a znalostí, aktivity, příklady dobré praxe se zapojením dětí s OMJ do vzdělávacího systému z pohledu odborníků ze ZŠ, PPP a zástupců školy.

 

Termín: čtvrtek 21.2.2019 v 15.30 hod.

SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 15.30 HOD. VE TŘÍDĚ KYTIČKA

Místo konání: Mateřská škola Lojovická

Lojovická 557/12

142 00 Praha 4 - Libuš

 

Program:

15.30 – 15.55 hod. - odborný příspěvek ředitele ZŠ Meteorologická

15.55 – 16.55 hod. - odborný příspěvek  pracovnice PPP

16.55 – 17.30 hod. - Po odborných příspěvcích diskuze na téma:

Otevřená škola, Jak připravit dítě na základní školu, Odklad pro děti, které nemluví česky

 

 

Za organizátory Ivana Sýkorová

 

 

 

 

Tato akce probíhá v rámci operačního projektu „Pól růstu ČR Výzva pro Prahu 28“ podpořeného MŠMT ČR

 

 

 

AKCE NA LEDEN 2019


Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí


2.1. – 4.1. Hravé Lyžování – pro přihlášené - zajišťuje paní uč Dáša

Děti odjíždějící na lyžování budou mít s sebou svačinu ze školky a vrací se na oběd do MŠ.

 

7.1. pondělí - kdo chce platit za leden školné, stravné v hotovosti má možnost mezi 7 a 9

hodinou ve třídě Čtyřlístek

7.1. od 15,30 Komunitní setkání – Otevřená škola všem – ukázka práce s dětmi ve třídě Kytička + výklad a diskuze s odborníkem z Mety – viz pozvánka, finančně podpořeno z Operačního programu Pól růstu

 

9.1. keramika, zajišťuje paní učitelka Bumbalová, odchod z MŠ v 9,00

 

9.1. Klub předškoláků – pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od

15,00 do 15,30 ve čtyřlístku

 

16.1. Akce pro výletníky Výlet do Líbeznic – Divadlo kouzel. Přihlášené děti odjíždí autobusem od školky v 8,15. Svačinu dostanou s sebou a na oběd se vrací zpět do školky. S sebou: batoh, pití. Akci zajišťuje Sýkorová a Holerová

 

17.1. Klub předškoláků pro předškoláky tělocvična v ZŠ Smolkova, zajišťují paní učitelky ze Sluníčka, s sebou: batoh, pití, pohodlné oblečení na cvičení, boty se světlou podrážkou

 

18.1. Divadlo v MŠ od 9,00 hod - Čert a Káča

 

23.1. pro předškoláky Vlastivědná vycházka Národní galerie /Veletržní palác /, pořad Co jsem našel, to jsem schoval, odchod v 8,45, cena 80,- Kč, jedeme MHD, zajišťuje paní uč Dana

 

23.1. Klub předškoláků – pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od

15,00 do 15,30 ve čtyřlístku

 

24.1. pro předškoláky ekologický program v MŠ od 9,00 - přednáška o psech a se psem, cena 50,- Kč /dítě, případnou alergii na psí srst nahlaste ve třídě, zajišťuje paní učitelka Katka

 

29.1. Kroužky na 2. pololetí, prosíme, uhraďte v hotovosti v úterý 29.1. od 7 – 9 v ředitelně, nebo ponechte ve své třídě přesnou částku v nadepsané obálce s názvem kroužků, na které své dítě přihlašujete, jménem dítěte a částkou, kterou necháváte v obálce.

Angličtina cena 1 550,- /2. pololetí 15x úterý, sportovní kroužek 800,-/2. pololetí 15x čtvrtek

 

30.1. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

31.1. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

 

 

 

Pozvánka na komunitní setkání

Otevřená školka všem

v rámci projektu OP Praha - pól růstu ČR, Výzva pro Prahu 28

registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/17 045/0000665

název projektu: Inkluze v MŠ Lojovická

název příjemce podpory: Mateřská škola Lojovická

 

Vážení rodiče, pedagogové, přátelé školy

 

v rámci projektu OP Praha pól růstu ČR, Výzva pro Prahu 28 si Vám dovolujeme nabídnout komunitní setkání v Mateřské škole Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 Libuš. Toto setkání je určeno pro rodiče dětí, pedagogy mateřských škol, asistenty pedagoga a školní asistenty. Účastníci uvidí práci s dětmi ve třídě Kytička se zapojením dětí s OMJ / odlišný mateřský jazyk.

 

Termín: pondělí 7. 1.2019 v 15.30 hod.

SRAZ ÚČASTNÍKŮ V 15.30 HOD. VE TŘÍDĚ KYTIČKA

Místo konání: Mateřská škola Lojovická

Lojovická 557/12

142 00 Praha 4 - Libuš

 

Program:

15.30 – 15.50 hod. - ukázka práce s dětmi ve třídě Kytička se zapojením dětí s OMJ

15.50 – 16.45 hod. – rozbor práce s dětmi, výklad a diskuze s odborníkem z METY na téma :

Jak připravit dítě na základní školu, Podle čeho si vybrat mateřskou či základní školu, Zda je nutný odklad pro děti, které nemluví česky, jak zvládnout češtinu

 

Za organizátory Ivana Sýkorová

 

Tato akce probíhá v rámci operačního projektu „Pól růstu ČR Výzva pro Prahu 28“ podpořeného MŠMT ČR

 


 

 

AKCE NA PROSINEC 2018

Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí

 

3.12. pondělí - kdo má zájem zaplatit za prosinec školné a stravné v hotovosti má

možnost mezi 7 a 9 hodinou ve Čtyřlístku u Lidušky

3.12. předání výtvarné práce rodiny na téma Vánoční řetěz – 1m dlouhý, Vaše výrobky budou vystaveny od 5.12. na vv výstavě v MŠ - Děti a rodiče společně vystavují

zajišťuje paní uč Bumbalová

 

5.12. slavnostní zahájení VV výstavy rodičů a dětí z Lojovické v 9,00 ve třídě Kytička na téma Vánoční řetěz – rodiče dětí jsou srdečně zváni / zajišťuje paní učitelka Bumbalová

5.12. do školky přijde, po zahájení výstavy, Mikuláš a postupně ve třídách rozdá všem hodným dětem nadílku / začne v Kytičce, rodiče dětí a jejich blízcí jsou srdečně zváni

 

6.12. pro předškoláky Vlastivědná vycházka – Kostel na Lhotce Panny Marie – vánoční výzdoba, zajišťuje paní uč. Fáberová

 

7.12. od 9,00 projekt Dental Prevention pod záštitou firmy Curaden Czech, s.r.o. – povídání studentů 1. lékařské fakulty - proč máme zuby, co je a není dobré, jak si správně čistit a co k tomu používat, správný nácvik čištění zubů

 

12.12. keramika / zajišťuje paní uč Bumbalová

12.12. Vánoční čtení před odpoledním odpočinkem s žáky ZŠ Meteorologická

 

13.12. pro předškoláky ekologická akce od 10,00 v okolí MŠ, Vánoční nadílka pro ptáčky, výroba a krmení ptáčků v okolí, zajišťuje paní učitelka Katka

 

14.12. divadlo v MŠ od 9,00 – O veselém vánočním stromečku

19.12. Dopoledne bude nadílka u stromečku pro děti ve třídách. Děkujeme, že děti si ráno přinesou z domova trochu cukroví na dopolední a odpolední vánoční pohoštění.

19.12. Vánoční besídka pro rodiče a jejich blízké

odpoledne od 15,30 vystoupení dětí na třídách

 

20.12. pro předškoláky VV kroužek/ obě skupiny najednou – Klub předškoláků – od 9,00

 

 

Vánoční prázdniny jsou od 27.12. do 31. 12. 2018 – školka bude uzavřena,

zahajujeme ve středu 2.1.2019 / v ZŠ ještě prázdniny, ale se školkou jedou přihlášené děti na lyže – nahlaste, prosím, pro tento den docházku předem

Od čtvrtka 3.1.2019 provoz ve všech třídách

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce přeje

Iva Sýkorová a kolektiv MŠ

 

 

AKCE NA LISTOPAD 2018


Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí


1.11. divadlo v MŠ v 9,00 – Vanda a Standa – Přijede k nám návštěva

 

5.11. pondělí - kdo má zájem zaplatit za listopad školné a stravné v hotovosti má možnost mezi 7 a 9 hodinou ve Čtyřlístku u Lidušky

 

6.11. Fotograf v 8,00 v MŠ

 

Akce s rodinou:

7.11. Vzdělávací pořad na zahradě v MŠ od 9,00 Podzim v zahradě/finančně podpořeno MČ Praha Libuš

7.11. Drakiáda od 15,30, prosíme, vyrobte či kupte draka a přijděte k nové

cyklostezce / akce s rodinou finančně podpořena MČ Praha Libuš

 

8.11.divadlo v MŠ v 9,00 hudební pořad Lenky Hamajdové,The Friends from ZOO pohádka i v angličtině, Maruška z Čech/mluví česky/a John z Anglie/mluví anglicky/se potkají v ZOO

 

9.11. pro předškoláky – Klub předškoláků od 9,00 v MŠ ekologický program Zahrada se ukládá. Cena programu 30,- Kč/ dítě, zajišťuje paní uč Černá

 

13.,14.,15,. 11. bruslení s lektory v Ice rink Strašnice pro přihlášené děti, odjíždíme autobusem od školky v 8,00, návrat na oběd, zajišťuje paní uč Katka

 

14.11. Klub předškoláků – pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od

14,55 do 15,25 ve čtyřlístku

 

16.11. pro přihlášené zájemce o výlety /Výletníky-Muzeum Roztoky/Kašpárkův svět + dílničky/výroba loutky, odjezd od školky 8,00 hod autobusem, zajišťuje paní uč. Holerová a Sýkorová

 

20.,21.,22.11. bruslení s lektory v Ice rink Strašnice pro přihlášené děti, odjíždíme autobusem od školky v 8,00, návrat na oběd, zajišťuje paní uč Katka

 

23.11. divadlo v MŠ v 9,30 – Nápady myšky Terezky

 

27.11. Klub předškoláků - Vlastivědná vycházka – Městská knihovna Novodvorská, seznámení s knihou, odcházíme z MŠ v 9,30, jedeme MHD – zajišťuje paní uč Fáberová

 

28.11. keramika, zajišťuje paní učitelka Bumbalová, odchod z MŠ v 9,00

28.11. Klub předškoláků – pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od

14,55 do 15,25 ve čtyřlístku

 

AKCE S RODINOU

29.11. setkání při výrobě adventních věnců – pro přihlášené, přihlásit se můžete POUZE OSOBNĚ u Jiřinky/škol as/ 3 skupiny od 12,30, 14,00 a od 15,30 / akce s rodinou

30.11. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

 

 

AKCE NA ŘÍJEN 2018


Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí

1.10. kdo má zájem zaplatit za říjen školné a stravné v hotovosti má možnost v pondělí

mezi 7 a 9 hodinou ve Čtyřlístku


2.10. 1. hodina angličtiny – pro přihlášené děti

2.10. TÁBORÁK – zahradní slavnost

2.10. Uspávání broučků v MŠ od 10,00 na zahradě s Inkou Rybářovou

2.10. od 16,00 Podzimní táborák a jarmark – zahradní slavnost k zahájení školního roku s finanční podporou MČ Libuš / školní zahrada

 

3.10. pro předškoláky ekologická akce v MŠ od 9,00 – Podhoubí – Život stromů, program probíhá na zahradě a v lese, děti se seznámí s růstem a vývojem stromu a zvířátky, která žijí kolem nás, cena 35,- Kč/ dítě, zajišťuje paní uč Černá

3.10. pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od 14,55 do 15,25 ve tř Čtyřlístek


4.10. 1. sportovní kroužek pro přihlášené děti – v případě hezkého počasí venku, jinak ve třídě Čtyřlístek


5.10. Divadlo v MŠ od 9,30 Kvak a Žbluňk

Pátek 5.10. Akce s rodinou Hokejbal venku na hřišti s trenérem od 13,00 do 14,00, sraz na hřišti Klokotská, helmy s sebou, hokejky také, ale možnost i půjčení, dejte vědět na třídách, zda dorazíte, bližší info u paní uč Černé

 

9.10. Divadlo v MŠ od 10,00 k bezpečnosti dětí- Brumla ve městě

 

10.10. 1. keramika – pro přihlášené děti

 

11.10. Klub předškoláků – pro předškoláky – tělocvična v ZŠ Smolkova – zajišťují paní

učitelky ze Sluníčka, s sebou: batoh, pití, pohodlné oblečení na cvičení, boty se

světlou podrážkou

 

16.10. Eko projekt dotovaný z MHMP – v MŠ 9,30 Tajemné sovy

 

17.10. pro předškoláky – Škola před školou – Klub předškoláků od 14,55 do 15,25 ve tř Čtyřlístek

 

19.10. divadlo v MŠ od 9,30 – na téma Hygiena

 

24.10 pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

25.10. pro předškoláky VV kroužek – Klub předškoláků – od 9,00

 

31.10. pro předškoláky Vlastivědná vycházka Prahou – Hasiči Modřany - odchod z MŠ v 9,15, vzdělávací akce Výchova k bezpečí – požární ochrana

 

POZOR !!!!!!!

V pondělí 29.10. a v úterý 30.10. podzimní prázdninyMŠ uzavřena z důvodu opravy


topení v MŠ  –  dokončení investiční akce

 


 

 

AKCE NA ZÁŘÍ 2018

Akce předškoláků se nehradí z Kulturního fondu rodičů, finance se vybírají před akcí

3.9. kdo má zájem zaplatit za září školné a stravné v hotovosti má možnost v pondělí

mezi 7 a 9 hodinou ve Čtyřlístku


3.9. od 7,30 – 9,00 zahájení školního roku, děti před školkou uvítají postavy z pohádky


3.9. Schůzka rodičů od 16,00 hodin ve třídě Sluníčko, po skončení Třídní schůzky na

třídách


10.9. – 1. hodina plavání – přihlášené děti odjíždí v 9,00 od MŠ autobusem, zajišťuje paní

učitelka Böhmová

 

18.9. Zdravá 5 v MŠ - začátek v 8,00 třída Čtyřlístek, v 8, 45 třída Sluníčko, 9,30 třída Kytička Hrátky Zdravé 5 je program plný her o správné výživě. Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo je protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti.


19.9. Akce pro výletníky Výlet - Botanicus, cena 220,-, platba ve své třídě. Přihlášené děti odjíždí autobusem od školky v 8,00. Svačinu dostanou s sebou a na oběd se vrací zpět do školky. S sebou: batoh, pití, pláštěnka. Akci zajišťuje Holerová a Sýkorová

 

20.9. Evropský týden mobility Cyklojízda v lesoparku s Helenkou a Katkou pro děti, které umí jezdit na kole od 10,00. S sebou kolo v bezvadném stavu a helmu.

 

21 .9. divadlo v MŠ od 9,00 – Houbařská pohádka

 

26.9. Dravci v letu-9,30 v MŠ Eko vzdělávání dětí, akce pro všechny děti/ hrazeno z grantu MHMP

 

27.9. Klub předškoláků – pro předškoláky – tělocvična v ZŠ Smolkova – zajišťují paní

učitelky ze Sluníčka

 

 
[CNW:Counter]