A A A

Home

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 

Akce na měsíc prosinec 2020 více informací ZDE

 

 


Od 1.9.2020 posílejte školné / 791,-/ a stravné/ 960,-/ přes účet tak, aby bylo na našem účtu nejlépe k 2. v měsíci / tedy k 2.9.2020, !!!neposílejte k 31.8.2020/. Lze posílat i obě částky, školné i stravné, najednou, tedy 1 751,- Kč, postačí  zaslat 1700,-  měsíčně, vzhledem k nějakému odhlášení stravy během měsíce, paní hospodářka si to účetně rozdělí. Nezapomeňte, prosím, zadat jméno dítěte. Lze platit i hotově 1. týden v měsíci - den vždy upřesníme. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.

Odkladové děti hradí stravné - 57,-Kč / den

Číslo účtu MŠ – 2000906389/0800


 

Srdečně Vás zdravíme a vítáme v naší mateřské škole.

 

Na dalších stránkách si dovolujeme naši školku představit.

Zřizovatelem je Městská část Praha - Libuš, Písnice. Od 1.1.1994 jsme samostatným právním subjektem.

Mateřská škola má 3 třídy:

  1. označení kytička (boční vchod)
  2. označení sluníčko
  3. označení čtyřlístek (v patře)

Skupiny dětí ve třídách jsou věkově smíšené- 3-6/7 let. V každé třídě je nyní zapsáno 28 dětí.

Provozní doba : 7,00 - 17,00 hod.             Tel.,fax: 241 471 378

 

Jsme rádi, že jste pro své dítě vybrali naši mateřskou školu. Na následujících stránkách se Vás budeme snažit informovat o organizační struktuře, výchovném záměru a dalších aktivitách mateřské školy.

 

Naše mateřská škola se nachází v klidné oblasti mezi rodinnými domky u Kamýckého lesa. Mimo to má škola krásnou zahradu s pískovišti, mlhovištěm, koloběžkovou dráhou a jiným vybavením. Součástí je i ohniště s lavicemi pro každoroční podzimní a jarní táborák, ke kterému se schází naši současní i bývalí žáčci se svými rodiči.

 

Děti jsou ve třech třídách věkově smíšených (3 - 6 let). Třídy jsou stavebně upraveny, takže vznikl lepší prostor a podmínky pro výchovně vzdělávací práci s dětmi a jejich bezpečnost. Ve třídách jsou krásně zrekonstruované dětské umývárny, jednotlivé třídy a postupně, podle finančních možností pracujeme na zvelebování.

 

Výchovná filozofie je zaměřena na Osobnostní orientaci, která respektuje každého jednotlivce a snaží se o jeho co nejlepší všestranný rozvoj, kdy převažuje trpělivost a důvěra k možnostem, které každé jednotlivé dítě má. Uplatňují se projevy uznání a celkově pozitivní motivace. Úzká je spolupráce s rodinou, jejíž dominantní roli osobnostní orientace uznává a proto je pro rodiče otevřena jak každodenně, tak i při různých akcích, či oslavách, které společně připravujeme. V zájmu co nejlepší přípravy dětí na vstup do základní školy spolupracujeme se základní školou a odborníky - ( psycholog, speciální pedagog,logoped, učitel ZŠ).

 

Ve všech třídách se děti realizují ve výtvarné a pracovní výchově, v tělesná výchova, v hudební a dramatická výchova. Dalšími možnými aktivitami jsou kroužky / doporučujeme pro starší děti/ - angličtiny, plavání, bruslení, sportovní hry a keramiku. Samozřejmostí, kterou organizujeme ve spolupráci s rodiči, jsou výlety, návštěvy divadel a koncertů, táborák, oslavy Mikuláše, Vánoc, Den dětí, ukázkové hodiny. Dobrá je spolupráce se základními školami, máme možnost pravidelně navštěvovat tělocvičnu, žáci ZŠ Meteorologické nás pozvali do školy, provedli předškoláky před zápisem celou školou, včetně družiny a jídelny a děti se s velkou radostí zúčastnily i vyučování v 1. třídě.

 

Také pedagog. psych. poradna s námi dobře spolupracuje, letos pro zájemce připravili přednášku o školní zralosti předškolních dětí a pozvali zájemce k sobě do poradny, s výsledky pracují rodiče i my ve školce, takže můžeme ještě lépe připravit děti na vstup do školy, odstranit za spolupráce s rodiči případné nedostatky.

 

Zaměřili jsme se v naší MŠ na důkladnou přípravu předškolních dětí ke vstupu do 1. třídy. Založili jsme Klub předškoláka / viz Klub předškoláka/.

 

Výtvarná a pracovní výchova - děti se seznamují s novými netradičními technikami, ve výtvarném ateliéru mají možnost bez spěchu se věnovat, i náročnějším na čas, výtvarným dílům, pro předškolní děti je zorganizován Výtvarný kroužek, jako příprava pro školu, který vedou paní učitelky Böhmová a Holerová.

 

Sportovně - relaxační výchova - celý školní rok předškolní děti navštěvují tělocvičnu v ZŠ Smolkova, děti rozvíjí svůj pohybový talent při plavání a bruslení, které vedou paní učitelky Böhmová a Černá, pohybové činnosti děti provázejí každodenně při volné hře, řízené činnosti, využívají blízký les, sezónní činnosti - bobování, otužování dětí.

 

Ekologie - blízký les nám umožňuje prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích dítěte, seznamovat děti s přírodou a zelení ( chování v lese, odpadkové koše, pěšinky, stromy, keře, živočichové ), s ovzduším ( klima, smog- vliv prostředí ), s vodou, se zvířaty ( bezpečnost při styku s cizím zvířetem), s vlivem dopravy na život. prostředí, s odpady - třídění, paní učitelka Černá připravila pro děti ekologické vycházky.

 

Pokud budete mít zájem, zveme všechny rodiče a jejich děti na prohlídku školky při akci Hrací dopoledne, které se koná v pátek dne 29.4.2021, nebo při Dni otevřených dveří, které se koná v pondělí 27.4.2021.

 
[CNW:Counter]